bannerdrieplus

Werken in de onderbouw

De onderbouwgroepen van de TiNtaan zijn vergelijkbaar met een gewone kleutergroep in het reguliere onderwijs. Het grote verschil is echter dat bij alle activiteiten de nadruk ligt op taal, zowel actief als passief. Daarnaast zijn de groepen klein, maximaal 15 leerlingen.

Een ander pluspunt is het feit dat er fulltime twee mensen voor de groep staan: een ervaren NT2 leerkracht en een leraarondersteuner. Op deze manier is er tijd om veel individuele aandacht te geven aan de leerlingen.

In onze onderbouwgroepen wordt thematisch gewerkt. Voor de woordenschat wordt gewerkt met LOGO3000, een woordenschatprogramma voor het aanleren van de eerste 3000 woorden in de Nederlandse taal. Er wordt gewerkt met thema's van 3-4 weken. De hele dag worden woorden van het desbetreffende thema tijdens alle activiteiten geoefend en herhaald. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de spreek- en luistervaardigheid van onze leerlingen.

 logo logo3000

Wie komen in aanmerking voor de onderbouw van de Tintaan?

De onderbouwgroepen zijn bestemd voor 4-5-6 jarigen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen. In principe komen leerlingen in aanmerking die een actieve woordenschat hebben van minder dan 400 woorden en een passieve woordenschat van minder dan 1000 woorden.

 

Wie bepaalt of een kind naar de TiNtaan kan?

Alle peuterspeelzalen en basisscholen in Deventer kunnen ouders het advies geven om hun kind een jaar naar de TiNtaan te laten gaan. Dat jaar zal de kans van de leerling vergroten om op zijn of haar eigen niveau door te stromen of terug te keren naar het regulier onderwijs. Tijdens een intake-gesprek wordt beoordeeld of de TiNtaan daadwerkelijk de juiste plek is voor de desbetreffende leerling. Na overleg met de ouders, de doorverwijzende school/peuterspeelzaal en de leerkrachten van de TiNtaan wordt een leerling geplaatst of eventueel naar een andere school doorverwezen.